Rafał Zieliński

Architekt. W 2007 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. W kolejnych latach współpracował z biurami architektonicznymi przy projektach budowlanych, wykonawczych oraz prowadzeniu inwestycji. Od 2013 roku prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 2012 roku partner w zespole MV Projekt.